Речните нива на наблюдаваните реки ще се понижават

14.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес в югоизточните райони е възможно слабо да превали в незначителни количества. Във вторник и сряда ще е без валежи.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 12 до 8 ч. на 13 септември) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Вследствие на оттичане се наблюдава повишение на някои измервателни пунктове в средните и долните течения на реките, като по-значителни са регистрирани на пунктовете на река Янтра при с. Каранци + 32 см, река Марица при Първомай + 58 см и река Марица при Харманли + 27 см. Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води, а в поречията на реките Осъм, Янтра, Марица около и над праговете за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: регистрираните изменения са от - 65 до + 32 см
Черноморски басейн: водните нива са останали без промяна
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 86 см до + 67 см
Западнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 24 см до + 5 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
В Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни нивата на реките в по-голяма част от басейна ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 14, 15 и 16 септември ще бъдат около и под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 септември ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Нивата на реките ще се понижават. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 септември ще бъде под средно многогодишната стойност, и нивата ще продължат да се понижават.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.