Речните нива няма да се променят или ще се понижават слабо

15.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) на отделни места в Източна България днес след обяд ще превали слабо в незначителни количества. В петък и събота ще е без валежи.

През последното денонощие водните нива в реките от по-голямата част на страна са останали без съществени изменения или с се понижавали. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн). По-съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове в Дунавския и Източнобеломорския басейн, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 8 см до + 34 см

Черноморски басейн: понижения от до - 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 11 см

Западнобеломорски басейн: колебания са от - 13 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива в реките от басейна ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 15, 16 и 17 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 15, 16 и 17 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката водните количества на 15, 16, 17 и 18 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.