Речните нива няма да се променят съществено

22.03.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес валежите в Северна България ще са от  5-10 л/кв.м., в Северозападна България до 15 л/кв.м, в Южна България от 1 до 5 л/кв.м. През следващите две денонощия на много места в страната ще вали дъжд. През нощта срещу сряда количества в Северна България ще са 3-13 л/кв.м, в Южна - 1-5 л/кв.м. В сряда на повече места се очакват количества до 5-7 л/кв.м, в Рило-Родопския масив - 10-20 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък - в Северна България - 1-4 л/кв.м, в Южна - 5-15 л/кв.м. В четвъртък - отново в Северна България - до 3 л/кв.м, в Южна - още 5-15 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч.на 20 до 8 ч. на 21 март нивата на наблюдаваните реки в страната са се понижили или са останали без съществена промяна.

Водните количества на реките в по-голяма част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките: средното течение на р. Искър, Черни Вит при с. Вит, Голяма река при Стражица (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн), горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания на нивата от -13 см до +6 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са изменения на нивата от -44 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -9 см до +9 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от -8 см до +6 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на прогнозирани валежи са възможни незначителни повишения във водосборите на реките Тимок, Арчар, Лом, Огоста, Искър, както и в долните течения на Вит и Осъм. На 23 и 24 март са възможни повишения в средните и долните течения на всички реки в басейна, вследствие на прогнозираните валежи.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 22 и 23 март ще продължат да се понижават. От 24 март ще започне повишение на водните количества, което ще бъде по-значително във водосборите на реките: Батулийска, Искрецка и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 22, 23 и 24 март ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните нива на 22 март ще останат без съществена промяна. От 23 март са възможни незначителни повишения на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 март ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес нивата в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В периода 23-26 март се очакват повишения на нивата във водосбора, вследствие на прогнозирани валежи. Първите два дни ще са главно в горните части на водосбора, а от 24 март и в долните части. По-съществени повишения са възможни във водосбора на Черни Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.