Речните нива няма да се променят значително

06.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) в следобедните часове днес, на места в Западна България, ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Количествата ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м. Само на изолирани места е възможно и повече – до 15-20 л/кв.м. През нощта срещу четвъртък и в четвъртък на места, главно в Източна България и планинските райони, ще превали и прегърми в количества от 1-2 до 10-12 л/кв.м. В петък ще е без валежи.

През денонощието от 8 ч. на 4 до 8 ч. на 5 юли водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Незначителни повишения вследствие на валежи са регистрирани във водосборите на реките Огоста и Янтра (Дунавски басейн), и на северночерноморските реки (Черноморски басейн). Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при Пловдив и Първомай, и притоците й р. Тополница при с. Поибрене и р. Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн), р. Струма – в долното й течение (Западнобеломорски бадсейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 39 см до + 61 см

Черноморски басейн: колебания от - 1 см до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 30 см до + 45 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 1-2 дни водните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Краткотрайни, незначителни повишения в резултат на валежи се очакват днес в горните течения на реките Вит и Осъм и на 7 юли в горното течение на р. Огоста. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6, 7 и 8 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 юли водните нива ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Очакват се понижения на водните нива в целия водосбор, които ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през

Подробна информация за страната можете да намерите тук.