Речните нива останат без съществени изменения

11.07.2017г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 10 см до + 20см

Черноморски басейн: колебания от – 5 см до + 4 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 36 см до + 26 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 8 см до + 10 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. На 12 и 13 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива в басейна. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Искър ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 12, 13 и 14 юли, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.