Речните нива остават без промяна

08.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на  БАН през изминалото денонощие речните нива в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от  (-16/+15 см) във водосборите на р. Искър (Дунавски басейн) и р. Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на наблюдаваните реки в страната са под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от -16 см до +15 см;

Черноморски басейн: колебания от -2 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: колебания от -16 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: колебания от -5 см до +7 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: От следобедните часове днес и утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в басейна. На 10 и 11 ноември речните нива в целия басейн ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водни количества на 09, 10 и 11.11.2017 г. около средномногогодишните стойности. Днес от вечерните часове и през нощта срещу 09 ноември ще има краткотрайни и незначителни повишения, вследствие на валежи, във водосборите на р. Банкенска, р. Блато, р. Владайска и в реките над яз. Искър. През следващите два дни (10 и 11.11) речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 09, 10 и 11.11.2017 около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре (08 и 09.11) в резултат на валежи ще има незначителни повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водни количества в долното течение на реката на 09, 10, 11 и 12.11.2017 г. около средномногогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 09-11.11 са възможни незначителни повишения на речните нива, вследствие на очакваните валежи - първия ден главно в горните му части, от 10.11 - в средните и долни части на основните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.