Речните нива остават без промяна

13.07.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. През нощта срещу вторник и във вторник от запад на изток ще прегърми и превали в количества 1-5, само локално до 10-15 л/кв.м. В сряда ще е без валежи. През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на голяма част от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Реките във водосборите на р. Огоста и р. Искър (Дунавския басейн), по-голяма част от южните Черноморските реки (Черноморския басейн), р. Арда – в горното и средното й течение (Източнобеломорски басейн), на р. Струма (Западнобеломорския басейн), са с водни количества около праговете за ниски води. Водните количества на реките във водосбора на р. Провадийска, р. Камчия и р. Ропотамо (Черноморския басейн), р. Марица – в горното и средното й течение (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води. Регистрираните в 8 ч. нива на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: незначителни промени на водните нива от - 6 см до + 4 с.
Черноморски басейн: колебания на водните нива в рамките на +/- 5 см.
Източнобеломорски басейн: в поречието на Тунджа речните нива са се понижавали с до - 4 см. В басейна на река Марица са регистрирани понижения до - 20 см. Отчетени са промени на водните нива от - 20 см до + 3 см във водосбора на река Арда.
Западнобеломорски басейн: в поречията Места и Струма са регистрирани задържане или понижения на водните нива до - 6 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки днес и утре ще се понижават или ще останат без промяна.
В Дунавския басейн – водните нива ще се понижават или ще останат без промяна. Според моделираните водни количества за р. Искър на 13, 14 и 15 юли речните нива ще са под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Янтра прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност, но ще са под прага за внимание. Според моделираните водни количества за р. Русенски Лом водното количество в долното течение на реката 13, 14 и 15 юли ще бъдe около средно многогодишната стойност, ще се понижават плавно. Водните количества ще са под прага внимание.
Подробна информация можете да намерите тук.