Речните нива остават без промяна или се понижават

12.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес и през следващите два дни не се очакват валежи. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 10 до 8 ч. на 11 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества са около праговете за ниски и средни води. В горните течения на р. Искър (Дунавски басейн и р. Струма (Западнобеломорски басейн) водните количества са около праговете за екстремно ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 25 см до - 23 см

Черноморски басейн: понижения на речните нива с до - 1 см

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива са от + 5 до – 12 см

Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на - 5 до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите 2 дни ще продължат да се задържат или понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 12, 13 и 14.11. ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 12, 13 и 14.11. водните количества ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 12, 13, 14 и 15.11 водното количество ще бъде под средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.