Речните нива остават без съществени изменения

26.01.2017г.

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения сочат данните на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни колебания на водните нива (- 24/+ 25 см) във водосборите на р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн) и Арда при с. Вехтино (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 11 см до + 16 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 см до + 3 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 24 см до + 25 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 4 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Поради ниските сутрешни температури и малките водни количества, утре ще продължи формирането на ледена покривка, коeто ще доведе до незначителни повишения на водните нива във водосборите на реките от басейна, в резултат на подприщване. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор на р. Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 януари водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.