Речните нива остават без съществени изменения

09.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  водните нива на повечето наблюдавани реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Колебания (от – 18 см до + 23 см) вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 18 см до + 23 см

Черноморски басейн: колебания от – 2 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 18 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 12 и на 13 август в резултат на валежи са възможни повишения на нивата на реките, разположени на запад от р. Янтра, като по-значителни се очаква да бъдат повишенията във водосборите на реките Лом, Огоста и Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 10, 11 и 12 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 10, 11 и 12 август, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през  следващите три дни водните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 10, 11, 12 и 13 август водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.