Речните нива остават без съществени изменения

12.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания (от – 10 см до + 40 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на р. Искър и р. Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 10 см до + 40 см

Черноморски басейн: без регистрирани колебания

Източнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 9 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 7 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 септемврип водните количества ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, а водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.