Речните нива остават без съществени изменения

25.09.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нивата на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни колебания на водните нива (от -14 см до +17 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн) и на Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +17 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +15 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26 и 27 септември  в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения на водните нива в горните части на водосбора на р. Огоста, в средното и долно течение на р. Искър, както и в горните течения на реките Вит, Осъм и Янтра. На 28 септември нивата в басейна ще са без съществени изменения или ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 26, 27 и 28 септември  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  речните нива ще се задържат без съществени изменения. Във вечерните часове на 26 и на 27 септември ще има повишение на нивата на реките във водосбора на р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  на 26, 27 и 28 септември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще са без съществена промяна. На 27 и 28 септември  са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива във водосбора. Очакванията са главно те да са в планинските части на водосбора, както и на река Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водните количества в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 септември  ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.