Речните нива остават без съществени изменения

03.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания от (- 19/+ 12 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Искър, Марица и Арда. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 15 см

Черноморски басейн: понижения с до - 10 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 19 см до + 12 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес нивата в басейна ще останат без съществени изменения. В сутрешните часове утре в резултат на валежи са възможни незначителни колебания на речните нива в планинските части от водосборите на наблюдаваните реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 4, 5 и 6 ноември, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 ноември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.