Речните нива остават без съществени изменения

24.11.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения. Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +9 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни речните нива ще останат без съществени изменения. На 27 ноември в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на нивата в басейна, като по-съществени е възможно да бъдат повишенията във водосборите на реките Янтра и Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 ноември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 25, 26 и 27 ноември 2017 г. ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения. На 27 ноември в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 25, 26 и 27 ноември 2017 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива ще продължат да се понижават. На 27 ноември се очакват краткотрайни повишения в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.