Речните нива остават без съществени изменения

04.05.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -9 см до +9 см. По-значителни изменения са регистрирани в средното и долно течение на река Искър и на река Огоста при с. Бутан с до -18/+26 см, в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и утре речните нива ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 6 и 7 май ще има краткотрайни, повишения на речните нива във водосборите на реките западно от река Огоста и в планинските части от водосборите на останалите реки. По-съществени ще бъдат повишенията на  7 май във водосборите на реките западно от река Искър и на реките в горните части от водосбора на река Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на река Искър прогнозира, че водните количества на 5 и 6 и 7 май 2018 г. ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 6 и 7 май ще има краткотрайни повишения на речните нива, като по-значителни ще бъдат във водосбора над яз. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Янтра прогнозира, че водните количества за 5, 6 и 7 май 2018 г. ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на река Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на река Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 май ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

На 05 май 2018 г. опасни метеорологични явления в страната не се очакват.                                 

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Подробна информация за страната можете да намерите тук.