Речните нива остават без съществени изменения

19.07.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания  са от -11 до +5 см. Водните количества на реките  са около праговете за средни води, само водните количества на р. Искър са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания  са от -8 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. По-значително понижение в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани на р. Въча при  Девин (-75 см).  Колебанията на водните нива в останалата част от басейна са от -23 см до +5 см. Водните количества на реките са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните понижения на речните нива са до -6 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води, само водните количества в горното течение на р. Струма са над праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Днес в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в планинските части от водосборите на реките от басейна, а на 22 юли във водосбора на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20, 21 и 22 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите: над. яз. Панчарево, р. Лесновска, р. Батулийска и р. Малък Искър. През следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 20, 21 и 22 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще са без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 20, 21, 22 и 23 юли ще бъде около и над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.