Речните нива остават без съществени изменения

23.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие   е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в средно течение на р. Искър и на р. Огоста при с. Бутан от -18 см до +22 см. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -13 см до +12 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са до -2 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: речните нива  през последното денонощие  са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното и средно течение на р. Марица и в притока й р. Въча от -87 см до +87 см. В останалата част от басейна регистрираните изменения са за водосборите  на р. Марица от -34 см до +20 см, на  р. Арда от -14 см до +28 см. и  на р. Тунджа от -11 см до +9 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при Белово са около прага за високи води.

Западнобеломорски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -6 см до +4 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Вследствие на валежи, на 26 август са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на р. Лом, р. Огоста и на р. Искър над яз. Искър. Реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 24, 25 и 26 август  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  три  дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните  количества за 24, 25 и 26 август  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното  количество в долното течение на р. Черни Лом на 24, 25, 26 и 27 август ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.