Речните нива остават без съществени изменения

07.09.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от -10 см до +13 см; за водосбора на р. Вит от -8 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -24 см до +3 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -3 см до +11см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са от -2 см до +2 см. Водните количества в реките са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие нивата на реките в по-голяма част от басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +9 см; за водосбора на р. Марица от -14 см до +13 см; за водосбора  на р. Арда от -12 см до +9 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения в горното течение на р. Марица с от -26 см с до +21 см и на притока ѝ р. Въча с от -87 см с до +86 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: през изминалото денонощие нивата на реките са останали без съществени промени. Регистрирани са изменения на нивата във водосборите на р. Струма са от -6 см до +7 см и на р. Места от -1 см до +1 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 8 септември, вследствие на валежи, са възможни краткотрайни повишения в горните течения на реките Лом, Огоста и Искър, а на  9 септември във водосборите на р. Русенски Лом и Добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и на 8 септември речните нива ще се понижават. В следобедните и вечерни часове на 8 септември,ю в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Батулийска, р. Искрецка, р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат около праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 8, 9, 10 и 11 септември ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.