Речните нива остават без съществени изменения

26.09.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 15 см до + 11 см; за водосбора на р. Вит от - 4 см до + 6 см; за водосбора на р. Осъм от - 12 см до + 11 см; за водосбора на р. Янтра от - 11 см до + 6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -12 см до + 7 см. Водните количества на реките са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните колебания са от - 5 см до + 4 см. Водните количества в реките са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 13 см до + 7 см; за водосбора на р. Марица от - 9 см до + 7 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 11 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока й р. Въча от - 145 см до + 145 см. Водните количества на реките във водосборите на р. Тунджа и р. Арда са около праговете за ниски води, а във водосбора на р. Марица – около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 12 см до + 12 см. Водните количества на реките са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 27, 28 и 29 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 27, 28 и 29 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 27, 28, 29 и 30 септември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.