Речните нива остават без съществени изменения

12.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 10 см до + 12 см; за водосбора на р. Вит от - 5 см до + 6 см; за водосбора на р. Осъм от - 16 см до + 14 см; за водосбора на р. Янтра от - 3 см до + 3 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -  4 см до + 1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са от - 3 см до + 2 см. Водните количества в реките от басейна са около праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките от басейна през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 4 см до + 8 см; за водосбора на р. Марица от - 17 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притока ѝ р. Въча от - 89 см до + 88 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 5 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 13, 14 и 15 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15 и 16 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да анмерите тук.