Речните нива остават без съществени изменения

16.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 11 см до + 20 см; за водосбора на р. Вит от - 6 см до + 7 см; за водосбора на р. Осъм от - 14 см до + 18 см; за водосбора на р. Янтра от - 6 см до + 4 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 2 см до + 3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните повишения са с до + 2 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 11 см до + 9 см; за водосбора на р. Марица от - 11 см до + 13 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица от - 69 см до + 70 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 6 см до + 5 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Краткотрайни и незначителни повишения на речните нива са възможни във водосборите на Добруджанските реки в резултат на валежи утре. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 октомври ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 17, 18 и 19 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозираь че в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.