Речните нива остават без съществени изменения

24.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 10 см до + 8 см; за водосбора на р. Вит от - 12 см до + 10 см; за водосбора на р. Осъм от - 26 см до + 15 см; за водосбора на р. Янтра от - 6 см до + 5 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 3 см до + 2 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през нощта срещу 25 октомври в резултат на валежи са възможни незначителни повишения на речните нива в басейна. През следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения и ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 октомври ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 25, 26 и 27 октомври, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и утре в резултат на валежи ще има повишения на речните нива във водосбора. На 26 и 27 октомври речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27 и 28 октомври водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. В периода 24-25 са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на валежи. През следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.