Речните нива остават без съществени изменения

29.10.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 8 см до + 12 см; за водосбора на р. Вит от - 10 см до + 10 см; за водосбора на р. Осъм от - 7 см до + 6 см; за водосбора на р. Янтра от - 8 см до + 8 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 6 см до + 4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са от - 7 см до + 5 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води, само водното количество на р. Айтоска при гр. Камено е около праговете за високи води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 4 см до + 13 см; за водосбора на р. Марица от - 17 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 10 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива на р. Арда от - 30 см до + 30 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на речните нива в басейна са от - 5 см до + 6 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за ниски води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 30, 31 октомври и 1 ноември ще бъдат под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 30, 31 октомври и 1 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 30, 31 октомври и 1 и 2 ноември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения, и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.