Речните нива остават без съществени изменения

15.04.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ.

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на голяма част от наблюдаваните реки в басейна са се понижили или са останали без изменение. Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -4 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -17 см до +7 см; за водосбора на р. Вит от -17 см до +9 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +2 см; за водосбора на р. Янтра от -21 см до +24 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -18 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (15.04) речните нива в по-голямата част от басейна ще се понижават или ще  останат без съществени изменения.  През следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават. На 16.04 в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения на нивата на реките западно от р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.04.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (15.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 16, 17 и 18.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.04) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане повишения ще има в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 16, 17 и 18.04.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (15.04) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 16, 17, 18, 19 и 20.04.2019 г. ще бъде около над средномногогодишната стойност. Днес (15.04) и през следващите 4-5 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.