Речните нива остават без съществени изменения

12.07.2019г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата, на р. Искър по основната река от -30 см до +22 см. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста при с. Бутан от -8 до +29 см за водосбора на р. Искър от -17 см до +16 см; за водосбора на р. Вит от -5 см до +7 см, за водосбора на р. Осъм от -5 см до +6 см; за водосбора на р. Янтра от -7 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Мусаленска Бистрица при лет. Боровец (водосбор Искър) и на р. Джулюница при с. Джулюница (водосбор Янтра).

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на р. Тунджа при с. Баня (Сливенско) с до -42/+42 см и на р. Въча при гр. Девин с до -85/+85 см. В резултат на оттичане са регистрирани повишения в долното течение на р. Марица при гр. Харманли от -23 до +29 см , във водосбора на р. Арда при с. Вехтино (-70/+30 см), р. Върбица при сп. Джебел (-11/+26 см). Регистрираните колебания на речните нива в останалата част от басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -10 см до +4 см; за водосбора на р. Марица от -12 см до +12 см; за водосбора на р. Арда от -25 см до +13 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са водните количества на р. Марица при гр. Белово.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са за водосбора на р. Струма от -14 см до +7 см; за водосбора на р. Места от -23 до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (12.07) и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в басейна. По-значителни краткотрайни повишения на водните нива ще има в сутрешните и обедните часове на 14.07 на реките във водосборите на: р. Лом, р. Искър (водосбора над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Бебреш - приток на р. Малък Искър), р. Вит (р. Черни Вит и р. Бели Вит), р. Осъм (р. Черни Осъм) и в следобедните часове на Добруджанските реки. В следобедните часове на 15.07 ще има краткотрайни повишения на речните нива на старопланинските притоци на реките в басейна и на Добруджанските реки.

В резултат на интензивни валежи има опасност от възникване на поройни наводнения: През нощта на 13.07 срещу 14.07 във водосборите реките западно от р. Искър. В сутрешните часове на 14.07 във водосборите на р. Искър, в горно средното и течение на р. Вит и в горното течение на р. Осъм над гр. Ловеч.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.07.2019 г ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.07) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. От ранните сутрешни часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на речните нива в целия водосбор. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива в горните и средните части на водосбора (в районите над градовете Монтана и Враца и в горното и средното течение на р. Скът). Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Коментар: Прогнозираните водни количества на 13, 14 и 15.07.2019 ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес (12.07) и утре речните нива ще бъдат без съществени изменения. На 14.07, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива във водосбора. По-значителни краткотрайни повишения на водните нива ще има в сутрешните и обедните часове на 14.07 на реките във водосборите на: водосбора над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Батулийска, р. Бебреш - приток на р. Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. На 15.07 ще започне понижение на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  Прогнозираните водни количества за 13, 14 и 15.07.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (12.07) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.07, в резултат на валежи, ще започнат повишения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно коли-чество в долното течение на р. Черни Лом на 13, 14, 15, 16 и 17.07.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (12.07) и през следващите 2 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. От вечерните часове на 14.07 и на 15.07, в резултат на валежи, ще има повишения в целия водосбор. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.