Речните нива остават без съществени изменения

05.08.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от басейна са се понижили, като в резултат на оттичане са регистрирани повишения в средното и долно течение на р. Искър. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -6 см до +7 см; за водосбора на р. Искър от -30 см до +38 см; за водосбора на р. Вит от -10 см до +5 см; за водосбора на р. Осъм от -43 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -11 см до +6 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -10 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Джулюница при с. Джулюница е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (05.08) и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Водните количества на 06, 07 и 08.08.2019 г. ще бъдат около средномногогодишните стойности.  Днес (05.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 06, 07 и 08.08.2019 ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес (05.08) и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 06, 07 и 08.08.2019 г. ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес (05.08) и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 06, 07, 08, 09 и 10.08.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (05.08) и през следващите 4-5 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.