Речните нива остават без съществени изменения

30.03.2020г.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голяма част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на оттичане, са отчетени в долните течения на основните реки. Отчетените колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Огоста от -11 см до +25 см; за водосбора на р. Искър от -10 см до +26 см; за водосбора на р. Вит от -6 см до +15 см; за водосбора на р. Осъм от -17 см до +25 см; за водосбора на р. Янтра от -23 см до +18 см; за водосбора на р. Русенски Лом - от -10 см до +2 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Осъм при гр. Троян и р. Янтра.

Черноморски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са са останали без съществени изменения или са се понижили. Регистрираните колебания на речните нива в басейна са от -13 см до +6 см. Водните количества на реките в басейна са около под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води е р. Луда Камчия при с. Бероново.

Източнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на по-голямата част от наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на нивата на р. Въча при град Девин (-82 см до +81 см) са в резултат от работата на хидротехнически съоръжения. Отчетените изменения на речните нива в останалата част на басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -7 см до +14 см; за водосбора на р. Марица от -15 см до +13 см; за водосбора на р. Арда от -7 см до +5 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През изминалото денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените изменения на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Места от -5 см до +2 см и за водосбора на р. Струма от -5 см до +11 см. Водните количества на реките са около и над праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са р. Елешница при с. Ваксево, р. Лебница при с. Лебница и р. Струмешница при с. Струмешница.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (30.03) и утре не се очаква съществено изменение в състоянието на наблюдаваните реки, като в резултат на снеготопене се очакват незначителни повишения на речните нива в планинските части на басейна. На 01 и 02.04 в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в басейна, главно във водосборите на реките западно от р. Русенски Лом и в горните течения на добруджанските реки и р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.