Речните нива остават без съществени изменения

08.09.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес ще е с променлива облачност, почти без валежи. Само на отделни места, главно в южните планински райони от страната ще превали слабо. Количествата ще са до 2-4 л/кв.м. В сряда ще е без валежи. В четвъртък валежи ще има в Югозападна България. Количествата ще са 5-10 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 6 до 8 ч. на 7 септември) речните нива на наблюдаваните реки в страната са се понижавали. В отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на наблюдаваните реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни и ниски води. Водните количества в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн) и в средното течение на р. Марица, (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
В Дунавския басейн са регистрирани изменения на водните нива от - 5 см до + 11 см
Черноморски басейн: водните нива са останали без изменение или са се понижили с до - 2
Източнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли от - 20 см до + 25 см
В Западнобеломорския басейн измененията са - 5 см до + 7см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес и през следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат под средната многогодишна стойност, а водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира сочи, че водните количества на 8, 9 и 10 септември ще бъдат около средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 8, 9 и 10 септември ще бъде под средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.