Речните нива остават без съществени изменения

09.11.2015г.


По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до сряда няма да вали.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 7 до 8 ч. на 8 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в горното течение на р. Искър, р. Черни Вит (Дунавски басейн), р. Струма – в горното й течение (Западнобеломорски Басейн), са около праговете за екстремно ниски води. Водните количества на р. Сазлийка и р. Марица - в средното им течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания на водните нива от – 23 см до + 20 см

Черноморски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 2 

Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива са от + 16 до - 8 см

Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 4 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в 

Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите 2 дни ще продължат да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9.11 ще са около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 9, 10 и 11.11водните количества ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 9, 10, 11 и 12.11 ще бъде под средно многогодишната стойност. Нивата ще се понижават плавно.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.