Речните нива остават без съществени изменения

19.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на повече места в западната половина от страната ще превали. Количествата ще са от 1-2 до 10-15 л/кв.м. В събота само на отделни места ще превали, в количества от 1-5 л/кв.м. В неделя вероятността за валежи е малка.

През денонощието от 8 ч. на 17 до 8 ч. на 18 август водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Повишения, в резултат на работа на хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския басейн, във водосборите на реките Огоста и Искър. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Над праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит при с.Търнене (Дунавски басейн). Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 9 см до + 10 см. Регистрираните изменения с до - 20/+ 19 см във водосборите на реките Огоста и Искър, са вследствие дейността на хидротехнически съоръжения

Черноморски басейн: водните нива на наблюдаваните реки са останали без изменение

Източнобеломорски басейн: колебания от - 14 см до + 8 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 8 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи днес са възможни краткотрайни, незначителни повишения на водните нива в планинските части на водосборите на реките Огоста, Вит и Видима. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 август, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре вследствие на валежи са възможни краткотрайни, незначителни повишения в горното течение на основната река при Габрово и във водосбора на притока й р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 август водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.