Речните нива остават без съществени изменения

25.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) днес превалявания ще има главно в Западна България. Количествата ще са до 5 л/кв.м. През денонощието, голяма част от водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на валежи и оттичане са регистрирани по-значителни повишения на водните нива на реките в долните части на водосборите на реките Искър, Янтра и Русенски Лом ( Дунавския басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -26 см до +38 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -3 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +17 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -7 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на оттичане и прогнозирани валежи, се очакват повишения на водните нива в средните и долни течения на реките Искър и Янтра, в долните течения на реките Вит и Осъм.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 25, 26 и 27 август ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. От вечерните часове на 24 август се очакват повишения на водните нива във водосборите на реките Малък Искър, Златна Панега и Гостиля. На 25, 26 и 27 август се очакват повишения на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 25, 26 и 27 август ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. От днес се очакват  понижения на водните нива на основната река при Габрово, Велико Търново и Каранци, и на притоците й р. Лефеджа и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 август ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес все още са възможни краткотрайни повишения, главно в долните части на водосбора, след сливането на Бели и Черни Лом. В останалата част от водосбора нивата през следващите 2-3 дни ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.