Речните нива остават без съществени изменения или плавно ще се понижават

18.11.2016г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) до края на седмицата валежи не се очакват. През последното денонощие водните нива на по-голямата част от реките в страната са останали без съществени изменения. Незначителни повишения са отчетени при отделни измервателни пунктове в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн. Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Джерман при Дупница и р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 17 см до + 10 см

Черноморски басейн: понижения от – 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 13 см до + 13 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 5 см до + 16 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни водните нива на реките в басейна ще бъдат без съществени изменения или ще се понижават.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 18, 19 и 20 ноември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 18, 19 и 20 ноември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. През периода речните нива във водосбора ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 ноември водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения или плавно ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.