Речните нива остават без съществени изменения, но заради валежите се очакват и изключения

29.05.2019г.

Анализ на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в наблюдавани водосбори са както следва: за водосбора на р. Искър от -4 см до +5 см, за водосбора на р. Вит от -6 см до +8 см; за водосбора на р. Осъм от -6 см до +9 см; за водосбора на р. Янтра от -14 см до +15 см; за водосбора на р. Русенски Лом от -4 см до +4 см. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на речните нива в долното течение на р. Огоста и средното течение на р. Искър (-19/+19 см). Водните количества на почти всички реки в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Мусаленска Бистрица при лет. Боровец и Бели Искър при с. Бели Искър.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (29.05) и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. В сутрешните и обедни часове на 30.05 са възможни незначителни повишения на речните нива във водосборите на р. Осъм и долните части от водосбора на р. Янтра. От следобедните и вечерни часове на 30.05 и на 31.05, в резултат на валежи, ще има повишения на речните нива в целия басейн, от начало в планинските части от водосборите разположени западно от р. Искър, а в сутрешните часове и през деня на 31.05 - в целия басейн. Значителни ще са повишенията в сутрешните и обедни часове на 31.05 в планинските части от водосбора на р. Огоста и водосборите на реките западно от р. Огоста водосборите на р. Янтра и р. Русенски Лом (водосбора на р. Черни Лом). На 01.06 ще се понижават, като в резултат на оттичане ще има повишения на речните нива в долнните течения на основните реки.

В резултат на интензивни валежи има вероятност от възникване на поройни наводнения вечерта на 30.05 и през нощта срещу 31.05 във водосборите на: р. Ябланица и р. Габерска, р. Тимок, р. Тополовец (в притока и р. Рабровска), р. Янтра (по основната река и във водосборите на притоците над гр. Велико Търново), р. Русенски Лом (средното и долно течение);

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30, 31.05.2019 и 01.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи от 31.05 ще започне повишение на речните нива във водосбора. По-значителни ще са повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Малък Искър, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 30, 31.05 и 01.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (29.05) и утре речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. В следствие на валежи от вечерните часове на 30.05 речните нива в басейна ще започнат да се повишават, като по-съществени ще бъдат те във водосбора над гр. Велико Търново. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание, само водното ниво при гр. Габрово се очаква да премине жълтия праг за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 30 и 31.05 и на 01, 02 и 03.06.2019 г. ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Днес (29.05) и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи в периода от вечерните часове на 30.05 до 02.06 се очакват повишения на речните нива. По-значителни повишения се очакват във водосбора на р. Черни Лом през деня на 31.05. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.