Речните нива остават без съществено изменение

16.11.2015г.

Днес, както и във вторник и сряда няма да вали. През изминалото денонощие (от 08:00 часа на 14 ноември до 08:00 часа на 15 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без промяна или са се понижавали. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голямата част от страната са около праговете за ниски и средни води. В горните течения на реките Искър, Вит (Дунавски басейн) и Струма (Западнобеломорски Басейн) нивата са около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн) и р. Сазлийка при гр. Гълъбово - около прага за високи води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн- колебания на водните нива от +15 см до -24 см;

Черноморски басейн – без изменения на водните нива;

Източнобеломорски басейн - изменения на речните нива от +17 до -15 см;

Западнобеломорски басейн - колебания на речните нива в рамките на -4 до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите два дни ще продължат да се задържат или понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 16 ноември под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 16, 17 и 18 ноември водни количества около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира нива в долното течение на реката на 16, 17, 18 и 19 под средномногогодишната стойност. Нивата плавно ще се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.