Речните нива остават без значителни изменения

13.07.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес не се очакват валежи. В четвъртък надвечер, на отделни места главно в планините и планинските райони на Западна България, е възможно да превали и прегърми. В петък на повече места, главно в западната половина от страната след обяд ще превали и прегърми, количествата ще са от 1-2 до 15-20 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 11 до 8 ч. на 12 юли речните нива в страната са останали без съществени изменения. При отделни хидрометрични пунктове във водосборите на реките Огоста и Искър в Дунавския басейн са регистрирани по-значителни колебания на водните нива, които са в резултат на работата на хидротехнически съоръжения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на реките Марица при с. Радуил и притока й Тополница при с. Поибрене. (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 10 см до + 12 см (по-значителните колебания от -31 см/+49 см, са в резултат на работата на хидротехническите съоръжения)

Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 10 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 5 см до + 5 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре водните нива на реките в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 15 и 16 юли, в резултат на валежи, се очакват краткотрайни повишения на нивата на реките, разположени западно от р. Вит. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 юли, че водните количества ще бъдат под средно многогодишната стойност. Речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 юли ще бъдат около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни речните нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.