Речните нива плавно ще се понижават

18.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива в средните и долните течения на реките в Дунавския, Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн са се повишавали в резултат на оттичане през изминалото денонощие. В Черноморския басейн регистрираното повишение (с + 110 см) на р. Ропотамо при с. Веселие е вследствие на валежи. Повечето от реките в страната са с водни количества около и над праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 31 см до + 83 см

Черноморски басейн: колебания от – 5 см до + 110 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 24 см до + 28 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 18 см до + 15 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат плавно да се понижават, като вследствие на оттичане са възможни повишения в долните течения на основните реки до 19 юли. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 19, 20 и 21 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. От днес водните нива ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. 
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 19, 20 и 21 юли водните нива ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни ще се запази тенденцията за плавно понижение на речните нива във водосбора на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 юли ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата в по-голяма част от водосбора ще продължат да се понижават. Повишения вследствие оттичане ще има все още днес в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.