Речните нива почти в цялата страна плавно ще се повишават

09.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ –БАН) днес ще продължи да превалява слабо, като валежи ще има и в източните райони. Количество за денонощието – 5-10 л/кв.м, в планинските райони до 10-15 л/кв.м. Утре валежите ще се активизират. Очакваните количества са 5-15 л/кв.м, на места в Западна България до 20-30 л/кв.м. Ще продължи да вали и през следващото денонощие. Очакват се нови количества: в Западна и Северна България – 15-30 л/кв.м, на места до 40-50 л/кв.м, в Горнотракийската низина – 15 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 7 до 8 ч. на 8 октомври) нивата на част от наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществено изменение. Водните количества в почти цялата страна са около праговете за ниски и средни води, а в долните течения на реките Провадийска (Черноморски басейн) и в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн), са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива на реките във водосборите на Огоста – повишение с до + 19 см, Осъм – от - 6 см при Ловеч до + 16 см при с. Изгрев, Янтра – от - 1 см до + 22 см (р. Росица при Севлиево). Нивото на реките във водосбора на р. Русенски Лом е останало непроменено.

Черноморски басейн: изменения на водните нива от + 14 до - 3 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 10 см на до - 7 см

Западнобеломорски басейн: водните нива са се изменяли в границите на -10 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн в резултат на прогнозирани валежи днес се очакват повишения на реките Тимок, Тополовец, Витбол, Арчар, Лом, Огоста – в горното й течение, р. Искър – в горното и средното й течение, р. Вит, р. Осъм и р. Янтра – в горното й течение. В събота, в резултат на прогнозирани валежи, се очаква повишението на нивата на част от реките в басейна да продължи. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 9, 10 и 11 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. От днес ще започне покачване на водните нива в горното и средно течение на реката. По-значително ще се покачат водните нива на реките във водосборите над яз. „Панчарево“, реките Владайска, Банкенска, Лесновска, Блато, Батолийска, Искрецка и Малък Искър, но водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 9, 10 и 11 октомври водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност, но под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 9, 10 и 11 октомври нивото ще бъде около и над средно многогодишната стойност. През следващите четири дни са възможни повишения в целия водосбор на реката, днес в горните части а след това и в останалите. Водните количества ще са под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.