Речните нива постепенно ще се повишават

28.01.2016г.

 

Днес ще е без валежи, а речните нива постепенно ще се повишават. В утрешния ден се очаква снеготопене с количества от 3 до 5 литра на квадратен метър, изключение ще прави Югозападна България с количества от 1 до 3 литра.

През денонощието (от 8:00 часа на 26.01. до 08:00 часа на 27.01) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. На отделни измервателни пунктове са отчетени незначителни повишения. Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи и средни води. Около праговете за ниски води са водните количества в горните течения на реките Вит, Осъм, Голяма река (Дунавски басейн) и Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -36 см до +28 см;

Черноморски басейн: от -11 см до + 13 см;

Източнобеломорски басейн: от -20 см до +50 см;

Западнобеломорски басейн: от -4 см до +5 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес и през следващите два дни нивата в речните басейни ще започнат постепенно да се повишават, в резултат от снеготопенето. Днес по-значителни повишения се очакват във водосборите на реките западно от р. Огоста, долното течение на р. Искър, долното течение на р. Вит и долното течение на р. Осъм. На 28.01 и 29.01 ще има по-значителни повишения на реките в целия Дунавски басейн.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 28, 29 и 30.01 около средната многогодишна стойност. В резултат на снеготопенето ще има повишения на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 28, 29 и 30.01 около средномногогодишна стойност. В резултат от снеготопенето се очакват краткотрайни повишения на водните нива. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 28, 29, 30 и 31 над средномногогодишната стойност. От обедните часове на 27.01 ще започнат повишения на нивата, вследствие снеготопене. По-значителни повишения се очакват на 28 и 29.01. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.