Речните нива през изминалото денонощие са останали без съществени изменения

13.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) водните нива на реките в страната са останали без съществени изменения през изминалото денонощие. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени колебания (от – 21 см до + 20 см) в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър, Марица и Арда. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали наблюдавани реки са с водни количества около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от – 19 см до + 20 см

Черноморски басейн: понижения с до – 8 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 21 см до + 13 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и утре речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. На 15 и 16 юли в резултат на валежи се очакват повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения на водните нива се очаква да бъдат на 16 юли във водосборите на реките Вит, Осъм и Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите два дни речните нива във водосбора на р. Искър ще се понижават ще останат без съществени изменения. В следобедните и вечерни часове на 15 и 16 юли се очакват повишения в главно в горните и средни части на водосбора, като по-значителни ще са във водосборите над яз. Панчарево и във водосбора на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 14, 15 и 16 юли водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. На 15 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на притоците Лефеджа и Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 юли водните количества ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 16-18 юли се очакват повишения във водосбора на р. Черни Лом и след сливането му с р. Бели Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.