Речните нива продължават да се понижават

31.05.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през денонощието водните нива на реките в цялата страна са продължили да се понижават, като незначителни повишения (с до +18 см) в резултат от работата на хидротехнически съоръжения са отчетени в Източнобеломорския басейн, във водосбора на р. Марица. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

  • Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -185 см до +11 см;
  • Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +2 см;
  • Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -12 см до +18 см;
  • Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +10 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре  водните нива в басейна ще продължат да се понижават или ще бъдат без изменения. На 2 и 3 юни  вследствие на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива, на 2 юни само в планинските части на басейна, а на 3 юни  в целия басейн .  По-значителни повишенията се очакват във водосборите на реките на запад от р. Вит и в долните течения на реките Вит,  Осъм,  Янтра и Русенски Лом.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира:  Водните количества на 1, 2 и 3 юни ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Във вечерните часове на 3 юни  в резултат на валежи ще има по-значителни краткотрайни повишения на нивата на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Лесновска, р. Банкенска, р. Блато, р. Батулийска, р. Малък Искър, р. Гостиля и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:    На  1, 2 и 3 юни  водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите два дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще продължат плавно да се понижават. В резултат на валежи от вечерните часове на  2 юни ще започнат повишения на водните нива във водосборите на реките Лефеджа и Росица. Водните количества ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 юни  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 1-2 дни нивата във водосбора ще продължат плавно да се понижават. В периода 3-5 юни са възможни незначителни повишения на речните нива в резултат на очаквани валежи. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.