Речните нива продължават да се понижават

19.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН ) през изминалото денонощие речните нива  са се понижавали. Незначителни повишения  до +18 см в резултат на оттичане са регистрирани в долните течения на реките Тунджа и  Марица в Източнобеломорския басейн. Повечето от реките в страната са с водни количества около и над праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -30 см до +18 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -50 см до +8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -32 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +4 см.

 Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 20, 21 и 22 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22 юли ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни ще се запази тенденцията за плавно понижение на речните нива във водосбора на р. Янтра. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23 юли ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.