Речните нива продължават да се понижават

16.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: речните нива през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на нивата в басейна са от -14 см до +8 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водните количества на р. Мусаленска Бистрица при Боровец (приток на р. Искър) и на р. Вит при с. Търнене са около праговете за високи води.

Черноморски басейн: нивата на реките през изминалото денонощие  са се понижили или са останали без изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от +8 до -2 см. Водните количества в по-голямата част от реките в басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Провадийска река при гара Синдел е около прага за високи води.

Източнобеломорски басейн: речните нива през последното  денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения е регистрирано по-значително изменение на водното ниво в горното течение на р. Марица (до +25 см) и на притока ѝ р. Въча (от -85 см до +84 см). В останалата част от басейна регистрираните изменения на нивата са от -15 см до +13 см. Водните количества на реките в по-голямата част от басейна са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Марица при с. Радуил е около праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: нива на реките през последното денонощие се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от -15 см до +10 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 17, 18 и 19 август  ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
 
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 17, 18 и 19 август водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 17, 18, 19 и 20 август ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.