Речните нива продължават да се понижават или задържат

27.04.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес след пладне над Западна Стара планина и в Рило-Родопската област ще превали краткотрайно. Количествата – до 4-7 л/кв.м. Във вторник на места, повече в Западна България, ще превалява. В сряда валежи ще има на повече места в Източна България и южните райони. Количествата ще са от 1 до 5-6 л/кв.м, в отделни райони до 10-15 л/кв.м на денонощие.
През последните 24 часа нивата на наблюдаваните реки в страната са се изменяли в границите от –28 до +33 см. Водните количества на повечето реки са над праговете за високи води.
Дунавски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се изменяли в границите –6 до +4 см.
Черноморски басейн: нивата на наблюдаваните реки са се понижили с до -4 см.
Източнобеломорски басейн: отчетено е понижение на река Тунджа с до –28 см при Елхово. Във водосбора на река Марица водните нива са се изменяли в границите от -6 см при Първомай до +33 см на река Сазлийка при Гълъбово. С до +2 см са регистрираните повишения на нивата на река Арда при селищата Рудоземи и Вехтино.
Западнобеломорски басейн: отчетени са колебания на речните нива в границите –6 до +4 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, нивата на реките в страната днес ще продължават да се понижават или ще се задържат. Във вторник и в сряда са възможни незначителни, краткотрайни повишения на речните нива на месата, в резултат на частично снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд.
Дунавски басейн: краткотрайни, незначителни повишения са възможни в горните течения на реките Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.