Речните нива са без съществени изменения

28.08.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на ( НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени незначителни колебания  – от -9 см до +11 см (в Дунавския и Източнобеломорския басейн), във водосборите на реките Искър и  Арда. Всички наблюдавани реки в страната са с водни количества около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +11 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +5 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +6 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес  речните нива ще останат без съществени изменения. От вечерните часове  до обедните часове на 29 август вследствие на валежи са възможни краткотрайни незначителни повишения в долното течение на р. Русенски Лом и във водосборите на добруджанските реки. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 29, 30 и 31 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и  през следващите три дни водните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества на  29, 30 и 31август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се задържат без изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водни количества в долното течение на реката на 29, 30, 31 август  и  на 1 септември  ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес  и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще са без съществени изменения. На 29 и 30 август са възможни незначителни повишения главно във водосбора на р. Бели Лом и след сливането й с р. Черни Лом. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук