Речните нива са се понижавали или са останали без съществени изменения

12.10.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие. Незначителни колебания в резултат на работата на  хидротехнически съоръжения са отчетени в Дунавския басейн, във водосбора на р. Искър. Водните количества на всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 16 см до + 15 см

Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 11 см до + 7 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 9 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще се понижават или ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.    Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 13, 14 и 15 октомври ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 13, 14 и 15 октомври, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще продължат плавно да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 октомври водните количества ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.