Речните нива се понижават

10.02.2017г.

По данни и прогнози на  Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН)  през изминалото денонощие водните нива на по – голяма  част от наблюдаваните реки в страната са се понижили . Повишения, вследствие оттичане, са отчетени в долното течение на реките Русенски Лом (Дунавски басейн), Тунджа при гр. Елхово с +73 см и в долното течение на  Марица (Източнобеломорски басейн).Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -65 см до +22 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания до -56 см до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -39 см до +73 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +7 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните  количества на 11, 12 и 13 февруари  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива ще се понижават.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  На  11, 12 и 13  февруари прогнозираните водни количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три  дни речните нива в басейна ще продължат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 февруари  ще бъдат над средно многогодишните стойности. От днес  нивата в целия водосбор ще започнат да се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.