Речните нива се понижават

10.07.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие водните нива на почти всички реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Около праговете за високи води са водните количества в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн) и в горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Всички останали наблюдавани реки са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +6см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -4 см до +3 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +11 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +4 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. На 12 и 13 юли в резултат на валежи са възможни краткотрайни незначителни колебания на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще останат без изменения, а водните количества – под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че количествата за 11, 12 и 13 юли ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни нивата ще се понижават или ще останат без изменения и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 юли ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата ще останат без изменения и под под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.