Речните нива се понижават

30.10.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голяма част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по значителни колебания (-23/+19 см) във водосбора на р. Искър (Дунавски басейн).Водните количества на повечето от наблюдаваните реки са около праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на р. Пиринска Бистрица при с. Горно Спанчево (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +19 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения от -15 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +5 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +9 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 3 дни нивата на реките ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че  водните количества на 31  октомври и на 1 и 2 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес са възможни краткотрайни повишения на водните нива в долното течение на основната река. През следващите три дни речните нива ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 31 октомври  и за 1 и 2 ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще се понижават. Тенденцията към понижение ще се запази и през следващите три дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 31 октомври  и на 1, 2 и 3  ноември  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се понижават.  Все още са възможни незначителни повишения на речните нива в средните и долни части на основните реки, вследствие оттичане. През следващите 3-4 дни тенденцията към понижение на речните нива във водосбора ще се запази. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.