Речните нива се понижават

10.04.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ- БАН:

Дунавски басейн: През последното денонощие водните нива на реките  са се понижавали или са останали без съществени изменения като  регистрираните колебания са от -20 см до +14 см. Водните количества на реките  са около и над праговете за високи води.

Черноморски басейн: През последното денонощие речните нива  са се понижавали или са останали без изменение. Регистрираните понижения  са до -17 см. Водните количества на реките са около и над праговете за високи води, само водното количество на р. Ропотамо при с. Веселие е под прага за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения или са се понижили. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани повишения с до +30см. в средното течение на р. Марица при Пазарджик,  Пловдив и Първомай. Регистрираните колебания в басейна са от -12 см до +16 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие водните нива в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните  колебания  са от -8 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и над праговете за високи води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни водните нива на реките плавно ще се понижават, но все още ще са високи. В следобедните и вечерните часове на 11април в резултат на снеготопене и на валежи ще има краткотрайни повишения на водните нива в горните части от водосборите на реките Арчар,  Лом и на  Огоста (във водоборите на р. Дългоделска Огоста, р. Златица, р. Бързия, р. Шугавица, р. Ботуня) и във водосбора на река Искър (реките над яз. Искър, р. Владайска и р. Искрецка). На 13 април в резултат  на валежи се очакват краткотрайни повишения на речните нива във водосборите на р. Тимок, р. Тополовец, р. Войнишка, р. Видбол, р. Арчар и в планинските части от водосборите на р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р. Вит, р. Осъм и р. Росица (приток на р. Янтра).  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 април ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще се понижават. На 11 април вследствие на интензивно снеготопене и валежи незначителни повишения ще има във водосборите на реките над яз. Искър, р. Владайска и р. Искрецка. В резултат на оттичане повишения ще има и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че  водните количества за 11, 12 и 13 април ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи на 11 април са възможни незначителни краткотрайни повишения на водните нива в горното течение на р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че  водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 април ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.