Речните нива се понижават

10.08.2018г.

Анализът на хидрологичната обстановка през изминалото денонощие  е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: нивата на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без значителни изменения. Регистрираните колебания в басейна са от -23 см до +14 см. Водните количества на реките  са около и под праговете за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес  и през следващите три дни речните нива  ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества на реките ще са под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 август  ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира,че  водните количества за 11, 12 и 13 август ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите три дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на р. Черни Лом на 11, 12, 13 и 14 август  ще бъде над средно многогодишната стойност. Днес  и през следващите 3-4 дни речните нива във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да тамерите тук.